Chính sách bảo hành

1. Thời Gian Bảo Hành:

 • Bảo hành chỉ áp dụng trong khoảng thời gian 1 đến 2 tháng kể từ ngày mua sản phẩm.

2. Phạm Vi Bảo Hành:

 • Bảo hành chỉ áp dụng cho các lỗi kỹ thuật hoặc hỏng hóc từ quá trình sản xuất.

3. Quyền Lợi của Người Tiêu Dùng:

 • Trong thời gian bảo hành, chúng tôi cam kết thay thế sản phẩm miễn phí hoặc thay thế sản phẩm nếu có lỗi.
 • Quyền lợi này không áp dụng cho những hỏng hóc do việc sử dụng không đúng cách hoặc tai nạn.
 • 4. Quy trình Bảo Hành:
 • Người tiêu dùng cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại cung cấp trên sản phẩm.

 • 6. Chi Phí Phát Sinh:
 • Mọi chi phí phát sinh trong quá trình bảo hành, bao gồm chi phí vận chuyển, sẽ được chúng tôi chịu trách nhiệm.

7. Chấm Dứt Bảo Hành:

 • Bảo hành sẽ chấm dứt khi hết thời gian bảo hành quy định.
 • Bảo hành cũng có thể chấm dứt nếu sản phẩm đã trải qua bất kỳ sửa chữa hoặc thay đổi không được phép từ bên thứ ba.

8. Điều Khoản Phụ Khác:

 • Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bảo hành để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
 • Bảo hành không áp dụng cho những sản phẩm mua từ nguồn không chính thức hoặc không có hóa đơn mua hàng.
Shopping Cart